Automatisk tilbagespoling

Når et afsnit er blevet sat på pause og afspilles igen, spoler AntennaPod automatisk tilbage, så det er nemmere at følge med igen. Hvor meget der spoles tilbage kan ikke indstilles og afhænger af, hvor længe et afsnit har været sat på pause.

Tid siden sidste afspilning Varighed af tilbagespoling
Mere end 1 dag 20 sekunder
Mere end 1 time 10 sekunder
Mere end 1 minut 3 sekunder